កីឡាករ​ឆ្នើមៗ... ជម្រើស​ជាតិ​​ព័រទុយហ្គាល់​សម្រាប់ FIFA World Cup ឆ្នាំ 2022 នៅប្រទេសកាតា

លោក​ Fernando Santos បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករឆ្នើមៗ សម្រាប់ជម្រើស​ជាតិ​ព័រទុយហ្គាល់នៃការប្រកួត FIFA World Cup Qatar 2022​ ក្នុងប្រទេសកាតា។

តោះមើល... កីឡាករ​ឆ្នើមៗជម្រើស​ជាតិ​ព័រទុយហ្គាល់សម្រាប់ FIFA World Cup ឆ្នាំ 2022 នៅប្រទេសកាតា៖

  • សម្រាប់តំណែងអ្នកចាំទី
1. Diogo Costa គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាអ្នកចាំទីសម្រាប់ក្លឹប Primeira Liga Porto


2. José Sá គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹប Wolverhampton Wanderers នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League


3. Rui Patrício គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាអ្នកចាំទីសម្រាប់ក្រុម Roma ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A 


  • សម្រាប់តំណែងខ្សែរការពារ
1. Diogo Dalot គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែការពារស្តាំរបស់ក្លឹប Manchester United ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League


2. João Cancelo គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែការពារស្លាបឆ្វេង ឬជាខ្សែការពារស្លាបសម្រាប់ក្លឹប Manchester City នៅ Premier League


3. Danilo Pereira គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែបម្រើការពារ ឬខ្សែការពារកណ្តាលសម្រាប់ក្លឹប Paris Saint-Germain ក្នុង Ligue 1


4. Pepe ហៅក្រៅ "ក្មេងស្លូត" គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពដែលលេងជាខ្សែការពារកណ្តាលសម្រាប់ Porto


5. Rúben Dias គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែការពារកណ្តាលសម្រាប់ក្លឹប Manchester City ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League


6. António Silva គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែការពារកណ្តាលសម្រាប់ក្លឹប Primeira Liga ក្លឹប Benfica


7. Nuno Mendes គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែការពារឆ្វេងសម្រាប់ក្លឹប Paris Saint-Germain នៃ Ligue 1


8. Raphaël Guerreiro គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពដែលលេងឱ្យក្លឹប Bundesliga Borussia Dortmund


  • សម្រាប់តំណែងខ្សែបម្រើ
1. João Palhinha គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងឱ្យក្លឹប Fulham Premier League


2. Rúben Neves គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ជាខ្សែបម្រើនិងជាប្រធានក្រុមនៃក្លឹប Wolverhampton Wanderers នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League


3. Bernardo Silva គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ ខ្សែប្រយុទ្ធ ឬខ្សែបម្រើស្លាបសម្រាប់ក្លឹប Manchester City នៅ Premier League


4. Bruno Fernandes គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប Manchester United នៃ Premier League


5. João Mario គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែបម្រើកណ្តាលសម្រាប់ក្លឹប Primeira Liga ក្លឹប Benfica


6. Matheus Nunes គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពដែលលេងជាខ្សែបម្រើសម្រាប់ក្លឹប Wolverhampton Wanderers នៅ Premier League


7. Otávio Monteiro គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ ឬខ្សែបម្រើស្លាបសម្រាប់ក្លឹប Primeira Liga Porto


8. Vitinha គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែបម្រើកណ្តាលរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ក្នុង Ligue 1


9. William Carvalho គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែការពារសម្រាប់ក្លឹប Real Betis របស់ La Liga


  • សម្រាប់តំណែងខ្សែប្រយុទ្ធ

1. André Silva គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប Bundesliga RB Leipzig

2. Cristiano Ronaldo គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប Manchester United និងជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់

3. Gonçalo Ramos គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប Benfica

4. João Félix គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប Atlético Madrid នៅ La Liga

5. Rafael Leão គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ ដែលលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្លឹប AC Milan ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A

6. Ricardo Horta គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពព័រទុយហ្គាល់ដែលលេងជាខ្សែបម្រើស្លាបស្តាំសម្រាប់ក្លឹប Primeira Liga Braga

ប្រភពពី: skysports

ថយក្រោយ ទៅមុខ

نموذج الاتصال